vrijdag 7 september 2012

St Maarten, eiland met twee gezichten


St. Maarten, een eiland binnen het Koninkrijk Nederland, is een prachtig en toch vrij onbekend eiland in het Caribisch gebied. Heel anders dan Curaçao, Bonaire of Aruba. Maar daarom toch ook heel bijzonder om daar eens een kijkje te nemen! St Maarten bestaat uit 2 delen, een Nederlands deel, grofweg het zuidelijk deel van het eiland, met het grote vliegveld, de hoofdstad St. Phillipsburg, de cruise terminal, de lagune met de haven voor de enorme plezierjachten, en het gebied met de grootste resorts, kortom daar waar de meeste economische bedrijvigheid heerst. En Nederlands wordt er eigenlijk niet gesproken. Engels is de voertaal, beetje Spaans, Frans en Creools.